ZOEKEN

Kruipruimte isolatie

Kruipruimte isolatie

Kruipruimte-isolatie met Termoparels
Bodemhygrolatie is een uniek systeem voor warmte- cq. energiebesparing + vochtwering met HR Termoparels. De isolerende eigenschappen beperken het warmteverlies door de vloer. Een samenspel van isolerende en dampremmende eigenschappen remt de waterverdamping vanuit de bodem. Hierdoor vindt geen vochttransport meer plaats via de vloer naar de woning.

Het systeem heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en blijkt een van de beste methoden te zijn die er in jaren is ontwikkeld. Isolatiewerken Linssen Best b.v. begon in 1977 met het na-isoleren van woningen en gebouwen met Shell Termoparels en vierde al in 1993 de ’’1 miljoenste m2’’ isolatie met EPS Termoparels.

Vocht onder het huis...een probleem met een oplossing!

De natte kruipruimte
In de woningbouw leveren kruipruimten aanhoudend kopzorgen. De grote boosdoener: de te hoge vochtigheidsgraad in de kruipruimte. Deze te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een gunstig klimaat, waarin zwammen en schimmels gedijen. Niet alleen onder de vloer maar ook daarboven. Dus: in de woning. Van medische zijde komen steeds meer aanwijzingen dat hierdoor schadelijke gevolgen ontstaan voor de gezondheid. Voortdurend vochttransport van kruipruimte naar woongedeelte veroorzaakt bovendien energieverlies.

De oplossing is Bodemhygrolatie
Een uniek systeem voor isolatie van de bodem van de kruipruimte en funderingsmuren met belangrijke kenmerken:

  • Beperking van het warmteverlies via de begane grondvloer
  • Verlaging van de luchtvochtigheid in de kruipruimte

Door het isoleren van de kruipruimte wordt het warmtetransport naar de bodem minder: hierdoor stijgt de temperatuur in de kruipruimte en neemt het energieverlies via de begane grondvloer af. Bodemhygrolatie is tevens dampremmend. Omdat verdamping van vocht energie (warmte) vereist zal, indien de verdamping van vocht geringer wordt, ook minder warmte voor deze verdamping nodig zijn; dit levert eveneens een vermindering van het energieverlies op. Daarnaast leidt een geringere verdamping van vocht tot een verlaging van de luchtvochtigheid in de kruipruimte.

De mogelijkheden

1) LOSGESTORTE TERMOPARELS®

Eigenschappen:

  • Rd = 4,05 m2.K/W (15 cm)
  • Een zeer hoge vochtremming gemeten door TNO.
  • Een lage kostprijs
  • Scoort erg goed t.a.v. de milieubelasting.
  • Is uit zich zelf vochtwerend (35 jaar praktijkervaring)
  • Behoudt ook werkelijk zijn isolatiewaarde (35 jaar praktijkervaring)
  • Is bestand tegen humuszuren
  • Is brandveilig

2) Bodemhygrolatie door middel van elkaar OVERLAPPENDE DUBBELWANDIGE ELEMENTEN van kunststoffolie, bestand tegen vocht en humuszuren, gevuld met HR++ Termoparels, die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte worden aangebracht.

De elementen worden overlappend op de bodem van de kruipruimte gelegd en tegen de fundering van de buitenmuren bevestigd. Het systeem is zo snel aan te brengen. Het isolatiemateriaal is gelijkmatige verdeeld en isoleert de gehele kruipruimte. Bij reparaties aan de in de kruipruimte aanwezige leidingen kunnen de bodemhygrolatie-elementen opzij worden geschoven en weer op de plaats worden teruggelegd.

SKG/IKOB, gegarandeerd professioneel aangebracht!
Het Termoparelsysteem voldoet aan de eisen van SKG/IKOB, kwaliteitsverklaring nr. 40004//82.

Door INSULA-Certificatie worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij de in uitvoering zijnde werken. Deze controles zijn onaangekondigd en richten zich op het niveau van de uitvoering, de vakbekwaamheid en de interne kwaliteitsbewaking. Op deze manier wordt voortdurend voldaan aan de normen en eisen van de Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen. De HR++ Termoparels worden uitsluitend aangebracht door specialisten die in eigen huis zijn opgeleid en waarvan de vakbewaamheid voortdurend op peil wordt gehouden. Dit staat garant voor een vakkundige verwerking. Dit biedt u dus een doorlopende zekerheid op duurzame kwaliteit.

Klik hier voor een overzicht van onze Certificeringen en erkenningen.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Bodemhygrolatie met HR++ Termoparels is toepasbaar in kruipruimten van bestaande en nieuwe: woningen, bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen en overige ruimtes.

Besparing
Door te isoleren met het Bodemhygrolatiesysteem® in combinatie met de witte HR Termoparel bespaart u al snel 3 tot 4 m³ aardgas per m2 vloeroppervlak per jaar. Dit betekent een terugverdientijd van ca 9 jaar voor de meeste woningen! De toename in comfort is echter enorm, wat de grootste beweegreden is van onze klanten. Als het Bodemhygrolatiesysteem gecombineerd wordt met de grijze HR++ Termoparel liggen de besparingen nog hoger.

In tabel 1 is aangegeven welke energiebesparing per m2 vloeroppervlakte gedurende het stookseizoen kan worden bereikt met Bodemhygrolatie en met vloerisolatie (R=1,3) onder steenachtige vloeren.

In tabel 2 wordt de energiebesparing gegeven bij toepassing van Bodemhygrolatie onder een houten vloer en waarbij tevens het ventilatievoud van de kruipruimte wordt gereduceerd van 1,2 h-1 tot 0,6 h-1, ten opzichte van vloerisolatie (R=1,3).

Technische gegevens
Bodemhygrolatie® bestaat uit elkaar overlappende, dubbelwandige elementen van kunststoffolie gevuld met Termoparels®, die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte worden aangebracht. Ieder element is ca 600 mm breed en ca 95 mm dik en leverbaar in diverse standaardlengten. De elementen worden gevuld met witte HR Termoparels of grijze HR++ Termoparels.


De folie is gemaakt van polyethyleen, bestand tegen vocht, micro-organismen en humuszuren, doorschijnend blauw van kleur en heeft een treksterkte van 13-20 n/mm2.

Prijsindicatie bodemhygrolatie met HR Termoparels,

Dit rekenvoorbeeld gaat uit van een gemiddelde woning.
Aantal m2 kruipruimte incl. opgaand werk, kosten ca. 60 - 70 m2 ca.1950-2275 euro

Subsidie
Wilt u meer weten over financiële voordelen bij isolatie?
Kijkt u dan voor de mogelijkheden hier voor:


Contact
Heeft u na het lezen nog vragen, wenst u documentatie of wilt u een afspraak voor offerte maken, neemt u dan gerust contact met ons op, telefoon 0499 371389 of vul het contactformulier in.

LAAT U INSPIREREN

BEKIJK FOTO'S VAN ONZE PROJECTEN OM IDEEËN OP TE DOEN

NAAR INSPIRATIE TOOL
foto