ZOEKEN

Linssen Best

GARANTIE & CERTIFICERING

Wij maken onze beloftes waar!

Meer over onze producten of onze showroom weten? Neem contact op via +31 (0) 499 371389, wij helpen u graag!

Hier vindt u de verschillende certificeringen en erkenningen van Linssen Best.

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Linssen Best.


Garantiebepalingen

Het vervangen van kozijnen brengt vaak hoge kosten met zich mee en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen is vaak een kwestie van vertrouwen.

Het is voor u dan ook belangrijk om zekerheid te hebben over de afwikkeling van eventueel niet functioneren of twijfels na oplevering.

Linssen Best streeft er na dat haar producten van de hoogste kwaliteit zijn en medewerkers uiterste ervaren. Mocht er onverhoopt toch iets zijn dan kunt u terug vallen op een gedegen bedrijf met jarenlange ervaring

Garantiebepalingen spouwmuurisolatie

Algemene bepalingen
Isolatiewerken Linssen Best b.v. garandeert de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoering van de werkzaamheden is geschied overeenkomstig de op het tijdstip van uitvoering geldende door SKG-IKOB ter zake opgestelde kwaliteitseisen.

De garantieclaim moet te allen tijde schriftelijk worden ingediend bij Isolatiewerken Linssen Best b.v..

Er zal geen garantie worden verleend indien en zolang geen volledig voldoening van de facturen van Isolatiewerken Linssen Best b.v. heeft plaatsgevonden.

Op alle overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Linssen Best b.v. van toepassing.

Spouwmuurisolatie
In geval binnen 10 jaar na oplevering der werkzaamheden blijkt dat de warmtegeleidingcoëfficiënt, zoals vastgelegd in de hierboven genoemde kwaliteitseisen, aan die eisen niet voldoet als gevolg van een onjuiste uitvoering der werkzaamheden door Linssen b.v., garandeert deze dat de geconstateerde gebreken door hem worden hersteld, zonodig door de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, met dien verstande dat de te zijnen laste komende herstelkosten maximaal het factuurbedrag per woning of gebouw van de oorspronkelijke spouwmuurisolatie kunnen belopen.

Indien binnen bovengenoemde garantieperiode van 10 jaar blijkt dat een muur, waarin volgens het PS schuimparelssysteem spouwmuurisolatie is aangebracht, als gevolg van deze spouwmuurisolatie regenwater doorlaat, dat tegen de buitenzijde is neergeslagen, terwijl dat voordien niet het geval was, garandeert Linssen Best b.v. dat dit gebrek op een door hem te bepalen wijze zodanig zal worden hersteld dat de desbetreffende muur gedurende tenminste 10 jaar na dit herstel, als gevolg van de spouwmuurisolatie, geen regenwater meer zal doorlaten met dien verstande dat de te zijnen laste komende herstelkosten maximaal het factuurbedrag per woning of gebouw van de oorspronkelijke spouwmuurisolatie kunnen belopen.

Garantiebepalingen bodemhygrolatie

Algemene bepalingen
Isolatiewerken Linssen Best b.v. garandeert de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

De garantieclaim moet ten alle tijde schriftelijk worden ingediend bij Isolatiewerken Linssen Best b.v..

Er zal geen garantie worden verleend indien en zolang geen volledig voldoening van de facturen van Isolatiewerken Linssen Best b.v. heeft plaatsgevonden.

Op alle overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Linssen Best b.v. van toepassing.

Bodemhygrolatie
In geval binnen 10 jaar na oplevering der werkzaamheden blijkt dat de bodemhygrolatie-elementen niet voldoen aan de ten tijde van de oplevering geldende eisen gesteld door het Directoraat-generaal van de Volkshuisvesting in het kader van de zgn. M.G.-regeling, garandeert Linssen Best bv dat deze elementen voor zijn rekening zullen worden vervangen, met dien verstande dat de daaraan verbonden, te zijnen laste komende kosten, nimmer meer zullen bedragen dan de factuurwaarde per woning of gebouw van de oorspronkelijke bodemhygrolatie, en mits de elementen niet zijn beschadigd of onoordeelkundig zijn herlegd ten gevolge van het betreden van de kruipruimte(n).

Garantiebepalingen Weru ramen en deuren

Algemene bepalingen
Uitvoering van de werkzaamheden is geschied overeenkomstig de op het tijdstip van uitvoering geldende, door de Linssen Best b.v. ter zake opgestelde kwaliteitseisen.

De garantieclaim moet te allen tijde schriftelijk worden ingediend bij Linssen Best b.v..

Er zal geen garantie worden verleend indien en zolang geen volledig voldoening van de facturen van Linssen Best b.v. heeft plaatsgevonden.

Op alle overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Linssen Best b.v. van toepassing.

D.d. 15-03-1999 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17043339.

Weru elementen

Isolatiewerken Linssen Best b.v. garandeert de kwaliteit van de ramen en/of deuren gedurende de volgende termijnen:

  • 10 jaar op de witte PVC-profielen
  • 10 jaar op het isolatieglas (zie hiervoor garantiebepalingen isolerende beglazing)
  • 5 jaar op het complete element, folie-gekleurde profielen en radio-line rolluikbesturing
  • 6 maanden op elektronische onderdelen geldend vanaf de montage datum.
  • Op Brons en gebruineerde grepen/krukken geen garantie.

Gedurende deze termijn staan wij garant voor de deugdelijkheid van het gemonteerde materiaal, de constructie, de licht- en weersbestendigheid van de profielen alsmede de hechting van de toegepaste kleurfolie, mits onderhouden voorschriften Weru. Voor overige afspraken, in het bijzonder gevolgschade, kan Linssen Best b.v. niet aansprakelijk worden gesteld.